Slika u headeru

U SLUŽBI VIZUALIZACIJE BAŠTINE

Hommage fotografima Nini, Vinku, Rudiki, Živku i Miliku

Virtualna izložba U službi vizualizacije baštine – hommage fotografima Nini Vraniću, Vinku Malinariću, Rudolfu Bartoloviću, Živku Bačiću i Miljenku Mojašu predstavlja mjesto na kojem je široj zainteresiranoj javnosti dostupan presjek opusa najistaknutijih profesionalnih fotografa nacionalne konzervatorske službe druge polovine 20. stoljeća.

Ova prezentacija nastaje na tragu izložbe U službi vizualizacije baštine – hommage fotografima Nini Vraniću, Vinku Malinariću, Rudolfu Bartoloviću, Živku Bačiću, Miljenku Mojašu i Vidoslavu Barcu, održane u Galeriji Klovićevi dvori od 20. rujna do 25. listopada 2018. godine u organizaciji Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a u sklopu obilježavanja Dana europske baštine i Europske godine kulturne baštine 2018.

Opširnije

UVJETI KORIŠTENJA

Autorska prava za objavu virtualne izložbe U službi vizualizacije baštine - hommage Nini, Vinku, Rudiki, Živku i Miliku ustupili su: gospođa Ljubica Vranić, gospodin Goran Vranić, gospodin Vedran Vranić, gospođa Vera Kopešić Poletti, gospođa Vera Bartolović, gospodin Živko Bačić i gospodin Miljenko Mojaš. Ministarstvo kulture Republike Hrvatske i autorica izložbe najljepše im zahvaljuju na tome.

OBVEZE KORISNIKA

Korisnik građe obvezuje se:

  • građu koristiti isključivo za osobne potrebe (npr. virtualni posjet izložbi; stručni /znanstveni rad) te da je kao svoju izvornu neće predavati drugim osobama
  • poštivati obveze i propise Zakona o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 167/2003, 79/07, 80/11, 125/11, 141/13, 127/14, 16/17, 96/18)
  • kao izvor za preuzetu građu / fotografiju navesti:

Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine – fototeka (ili skraćeno MK, UZKB – F), odnosno
Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel u Rijeci / Zadru / Osijeku / Splitu / Dubrovniku - fototeka (ili skraćeno MK, KO RI / ZD / OS / ST / DU - F), već prema izvoru korištene fotografije.