Slika u headeru

U SLUŽBI VIZUALIZACIJE BAŠTINE

Hommage fotografima Nini, Vinku, Rudiki, Živku i Miliku

Virtualna izložba U službi vizualizacije baštine – hommage fotografima Nini Vraniću, Vinku Malinariću, Rudolfu Bartoloviću, Živku Bačiću i Miljenku Mojašu predstavlja mjesto na kojem je široj zainteresiranoj javnosti dostupan presjek opusa najistaknutijih profesionalnih fotografa nacionalne konzervatorske službe druge polovine 20. stoljeća.

Ova prezentacija nastaje na tragu izložbe U službi vizualizacije baštine – hommage fotografima Nini Vraniću, Vinku Malinariću, Rudolfu Bartoloviću, Živku Bačiću, Miljenku Mojašu i Vidoslavu Barcu, održane u Galeriji Klovićevi dvori od 20. rujna do 25. listopada 2018. godine u organizaciji Ministarstva kulture Republike Hrvatske, a u sklopu obilježavanja Dana europske baštine i Europske godine kulturne baštine 2018.

Opširnije

Izdavač

Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
HR – 10 000 Zagreb
Ulica Josipa Runjanina 2

Za izdavača

dr. sc. Nina Obuljen Koržinek

Glavni urednik

Davor Trupković, dipl. ing. arh.

Koncepcija izložbe

mr. sc. Sanja Grković

Koordinacija virtualne izložbe

mr. sc. Anuška Deranja Crnokić

Suradnici

 • Živko Bačić
 • Vera Bartolović
 • Goran Bekina
 • Stela Cvetnić-Radić, prof.
 • Valentina Galović, dipl. pov. umj.
 • Višnja Gubica, prof.
 • Marija Jenić Pugelnik, prof.
 • Vera Kopešić Poletti
 • Damir Krizmanić – Kriza
 • Ana Mutnjaković
 • Maris Šišević Kusalo, prof.
 • Dragutin Škreblin

Tekstovi

 • mr. sc. Sanja Grković (O izložbi, Nikola Vranić, Konzervatorska fotografija)
 • Ljiljana Sladonja, dipl. ing. građ. (Vinko Malinarić)
 • dr. sc. Viktor Ambruš, Zvonko Bojčić, prof., Višnja Gubica, prof. (Rudolf Bartolović)
 • dr. sc. Joško Belamarić (Živko Bačić)
 • Maris Šišević Kusalo, prof. (Miljenko Mojaš)

Redaktura

mr. sc. Sanja Grković

Lektura

Silvija Brkić Midžić, prof.

Prijevod

Lingua Grupa

Izrada i implementacija

Link2